Statut juridique

,

ID [nl]

Urban : 497

Soort

Halfnatuurlijk landschap

Deze site kan worden beschouwd als een restant van het vochtige ecosysteem van de vallei van de Woluwe, waarvan het vandaag wordt gescheiden door de Woluwelaan en de bebouwing op de linkeroever. Het is meteen duidelijk dat dit gebied, dat als een binnenblok met bosbegroeiing ingesloten ligt, een hydrosysteem of een vochtig gebied is. Dit blijkt enerzijds uit het reliëf, met name een overstroombaar lagergelegen deel, omringd door kunstmatige aanaardingen, en anderzijds uit de bloemenvariëteit, t.t.z. een 'elzenbos-wilgenbos met reuzenpaardenstaart'. Dit type plantengroei is niet enkel opmerkelijk, zeer specifiek en vrij zeldzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar het verraadt ook de aanwezigheid van kreekjes met doorsijpeling van koolzuurhoudend water. De site bezit een zeker ecologische waarde, enerzijds intrinsiek als overblijfsel van een bijzonder type moerasbos - het elzenbos-wilgenbos met reuzenpaardenstaart - dat overigens bijzonder gevoelig is voor omgevingsinvloeden, anderzijds als schakel in het gewestelijk ecologisch systeem van de vochtige gebieden.

Bovendien ligt het landschap in het verlengde van het gebied van groentetuinen tussen de beschermde gebouwen van de boerderij 'Hof ten Berg' en de percelen waarop dit beschermingsvoorstel betrekking heeft. Zij vormen de enige landschapselementen die de beschermde boerderij doen aansluiten op zijn oorspronkelijke landelijke kader.