Statut juridique

,

ID [nl]

Urban : 78

Soort

Halfnatuurlijk landschap
Dit landschap heeft een bosvegetatie die typisch is voor de alluviale beddingen van de Brabantse rivieren en in het Brussels Gewest nog nauwelijks voorkomt. Het gaat om een uitgestrekt moerassig wilgen- en essenbos dot grenst aan het Rivierendomein.

Op de oevers staan enkele opmerkelijke bomen zoals schietwilgen, populieren, essen en gewone esdoorns terwijl in het onderhout zwarte elzen, vlier en kornoeljes groeien en in de minder vochtige delen taxussen, hulst, hazelaars, jonge kastanjebomen, meidoorn en hier en daar een flinke parti] klimop. Het landschap bezit ook reuzenbovisten, een zeldzame paddenstoel die zich hier uitstekend thuis voelt.

De centrale waterpartij wordt gevoed door het overtol lige water van de vijver van het Rivierendomein. Naast voorns leven er in deze vijver enkele palingen en blijkbaar ook een vrij grote school stekelbaarzen. Het landschap wordt voortdurend bevoorraad met water en staat zelfs tijdens de zomer nooit droog.

Het besluit openen